Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2018

katkat
6962 a727 500
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu viameem meem
katkat
9881 1395
Reposted fromkarahippie karahippie viameem meem
katkat

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viameem meem
katkat
Ludzie, którzy twierdzą, że czegoś nie da się zrobić, nie powinni przeszkadzać tym, którzy właśnie to robią.
— Jack Canfield "Balsam dla duszy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viameem meem
katkat
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viameem meem

September 13 2018

katkat
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chcę Ci się płakać. 
— true.
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viameem meem
katkat
6962 a727 500
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu viameem meem
katkat
9394 719f 500
Reposted fromanheros anheros viameem meem
katkat
9881 1395
Reposted fromkarahippie karahippie viameem meem

August 17 2018

katkat
2041 0e1f 500
Reposted fromdreamadream dreamadream vialatusek latusek

August 06 2018

katkat
0578 0b62
Reposted fromzciach zciach viameem meem

July 04 2018

katkat
3782 1a12 500
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaiblameyou iblameyou

May 22 2018

katkat
7486 f5fc 500
FoMM
Reposted fromkopytq kopytq viaiblameyou iblameyou

May 02 2018

5944 a789 500
Reposted fromcalcifer calcifer viameem meem
katkat
8226 2943
Reposted frommeem meem
katkat
1684 be54
Reposted fromwhothefuckisdan whothefuckisdan viameem meem
katkat
5832 99ed
Reposted fromwojciechpedzich66 wojciechpedzich66 viameem meem
katkat
8618 cff0 500
Reposted fromnutt nutt viameem meem
katkat
1158 80ed
Reposted fromdusielecc dusielecc vialatusek latusek
katkat
2827 8d92
Reposted fromsoupdujour soupdujour viameem meem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl