Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

katkat
2887 698d
Reposted fromstarryeyed starryeyed viameem meem

June 13 2017

katkat
8456 8068 500
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viameem meem
katkat
0995 e860
Reposted fromscorpix scorpix viameem meem
3955 3c32 500
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viameem meem

June 07 2017

katkat

A żyć możesz tylko dzięki temu, za co mógłbyś umrzeć.

— Antoine de Saint-Exupéry

June 06 2017

katkat
katkat
Reposted frommeem meem

May 30 2017

katkat
Reposted frompl pl viameem meem
1433 4adb

Coz we all have problems

Reposted frommyry myry viameem meem
katkat
7824 7ba9 500
Reposted fromtfu tfu viameem meem
katkat
4858 7910 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viameem meem
katkat
1686 e6f3 500
Reposted fromreturn13 return13 viameem meem
katkat
katkat
8821 33ce 500
Reposted fromcomiendolirica comiendolirica viameem meem
katkat
7607 e147 500
Reposted fromoll oll viameem meem

May 19 2017

katkat
8248 87e6 500
Reposted fromtfu tfu vialatusek latusek
katkat

May 12 2017

katkat
To o czym milczysz w kolce obrośnie i wróci z podwójną siłą.
— Patrick the Pan - Niedopowieści
katkat
Nauczyłem się śmiać tym śmiechem, w którym nie ma ani odrobiny wesołości, który jest milion razy smutniejszy od łez.
— Stefan Żeromski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vialatusek latusek
5788 c027
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vialatusek latusek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl